ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce je certifikovaná firma a plní požiadavky na systém kvality podľa medzinárodných  noriem a požiadaviek NATO.

Certifikáty podľa: STN EN ISO 9001, SOŠ AQAP 2110

Požiadavky noriem sa uplatňujú v celej spoločnosti bez rozdielu vo funknčnom a pracovnom zaradení. Plnia vnútorné potreby organizácie a potreby na realizáciu požiadaviek zákazníkov.

ZEKON je certifikovaný od septembra 1999 pracovníkmi SGS Slovakia so sídlom v Košiciach a od roku 2007 armádnymi civilnými zložkami so sídlom v Trenčíne (ÚOŠKŠOK Trenčín).

V celej spoločnosti sa pravidelne vykonávajú kontrolné a obnovovacie audity pre udržanie požiadaviek a funkčnosti zavedeného systému kvality.

Predstavenstvo ZEKON má vyhlásenú „Politiku kvality“, ako základnú orientáciu akciovej spoločnosti.

POLITIKA KVALITY

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

Z – zákazník
Cestou kvality k spokojnosti zákazníka

E – environment
Chráňme naše životné prostredie

K – kvalita
Naša budúcnosť je vo zvyšovaní kvality všetkých činností

O – odevy 
Naše výrobky musia spĺňať všetky kritéria zákazníka na kvalitný odev

N – Normy pre systém manažérstva kvality
Plníme požiadavky medzinárodných noriem série STN EN ISO 9001 a SOŠ AQAP 2110

Kontaktné údaje

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

O nás

Naša spoločnosť ako dlhoročný výrobca konfekcie Vám ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, estetickosť a funkčnosť,

Projekty realizované s podporou EÚ

© 2019 ZEKON, a.s. Michalovce - All Rights Reserved