ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce je certifikovaná firma a plní požiadavky na systém kvality podľa medzinárodných  noriem a požiadaviek NATO.

Certifikáty podľa: STN EN ISO 9001, SOŠ AQAP 2110

Požiadavky noriem sa uplatňujú v celej spoločnosti bez rozdielu vo funknčnom a pracovnom zaradení. Plnia vnútorné potreby organizácie a potreby na realizáciu požiadaviek zákazníkov.

ZEKON je certifikovaný od septembra 1999 pracovníkmi SGS Slovakia so sídlom v Košiciach a od roku 2007 armádnymi civilnými zložkami so sídlom v Trenčíne (ÚOŠKŠOK Trenčín).

V celej spoločnosti sa pravidelne vykonávajú kontrolné a obnovovacie audity pre udržanie požiadaviek a funkčnosti zavedeného systému kvality.

Predstavenstvo ZEKON má vyhlásenú „Politiku kvality“, ako základnú orientáciu akciovej spoločnosti.

POLITIKA KVALITY