[invicta_calltoaction primary_line=“ Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce“ label=“Zobraziť“ url=“http://zekonas.sk/projekt-eu-zvysenie-energetickej-efektivnosti/“ size=“medium“][invicta_calltoaction primary_line=“ Nárast inovačných kapacít v ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce“ label=“Zobraziť“ url=“http://zekonas.sk/narast-inovacnych-kapacit-v-zekon-akciova-spolocnost-michalovce/“ size=“medium“][invicta_calltoaction primary_line=“ Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce“ label=“Zobraziť“ url=“http://zekonas.sk/zvysenie-energetickej-efektivnosti-administrativnej-budovy-spolocnosti-zekon-akciova-spolocnost-michalovce/“ size=“medium“]