KÚPNA ZMLUVA č. ZK -3/2018 uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

Kontaktné údaje

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

O nás

Naša spoločnosť ako dlhoročný výrobca konfekcie Vám ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, estetickosť a funkčnosť,

Projekty realizované s podporou EÚ

© 2019 ZEKON, a.s. Michalovce - All Rights Reserved