Zmluva o dielo

Energetický audit pre obnovu budovy pre projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti Administratívnej budovy spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce“
Zverejnené 03. 02. 2018

Kontaktné údaje

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

O nás

Naša spoločnosť ako dlhoročný výrobca konfekcie Vám ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, estetickosť a funkčnosť,

Projekty realizované s podporou EÚ

© 2019 ZEKON, a.s. Michalovce - All Rights Reserved