Zmluva o dielo

Energetický audit pre obnovu budovy pre projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti Administratívnej budovy spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce“
Zverejnené 03. 02. 2018