Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

Miesto realizácie projektu
Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce

Názov a stručný opis projektu
„Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov spoločnosti ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce.“

Predmetom realizovaného projektu
Predmetom projektu bola realizácia stavebných prác na objektoch, v ktorých spoločnosť ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce vykonáva svoju výrobnú činnosť. Spoločnosť konkrétne previedla výmenu okien výrobných priestorov, modernizáciu vykurovacieho systému, modernizáciu osvetľovacej sústavy. Realizáciou týchto aktivít bude dosiahnutá značná energetická úspora.

Názov a sídlo prijímateľa
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
Dátum začatia projektu: 01. 12. 2014
Dátum skončenia projektu: 31. 07. 2015

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

Názov riadiaceho orgánu
Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
http://www.economy.gov.sk
www.opkahr.sk

Výška poskytnutého príspevku
89 827,30 €

Fotodokumentácia

Kontaktné údaje

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

O nás

Naša spoločnosť ako dlhoročný výrobca konfekcie Vám ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, estetickosť a funkčnosť,

Projekty realizované s podporou EÚ

© 2019 ZEKON, a.s. Michalovce - All Rights Reserved