Kontaktné údaje (pre zobrazenie údajov kliknite na názov kategórie)

Vedenie spoločnosti

Ing. Michal Kandala – generálny riaditeľ | predseda predstavenstva
tel.: + 421 56 640 34 01 | e-mail: kandala@zekonas.sk


Mgr. Štefan Kolesár – personálny riaditeľ | podpredseda predstavenstva
tel.: + 421 56 640 34 02 | e-mail: kolesar@zekonas.sk


Ing. Róbert Sabovčík – výrobný riaditeľ | člen predstavenstva
tel.: + 421 56 640 34 03 | e-mail: sabovcik@zekonas.sk


Ing. Ján Polák – technický riaditeľ | člen predstavenstva
mobil: +421 905 654 991 | e-mail: polak@zekonas.sk

Sekretariát generálneho riaditeľa

Mgr. Henrieta Grifo
tel.: +421 56 640 34 05 | e-mail: sekretariat@zekonas.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Adriana Vasiľová– vedúca účtarne
tel.: +421 56 640 34 23 | e-mail: uctarenved@zekonas.sk


Jana Vachálková – účtareň / pokladňa
tel.: +421 56 640 34 10 | e-mail: uctaren@zekonas.sk

Obchodné oddelenie

Ing. Michal Kandala ml.– vedúci obchodného oddelenia
mobil: + 421 905 473 625 |e-mail: mkandala@zekonas.sk


Ing. Darina Bruňová – obchodný zástupca
tel.: + 421 56 640 34 25 | mobil: + 421 918 867 813 | e-mail: brunova@zekonas.sk


Mgr. Milan Drotár – obchodný zástupca
tel.: + 421 56 640 34 25 | mobil: + 421 907 733 089 | e-mail: drotar@zekonas.sk


Mgr. Alexandra Ladányiová – obchodný zástupca | mierenkové šitie
tel.: + 421 56 640 34 25 | mobil: + 421 905 513 381 | e-mail: ladanyiova@zekonas.sk

Výrobné oddelenie

Ing. Jarmila Hricová – vedúca výroby
mobil: + 421 917 854 160 | e-mail: vyrobaved@zekonas.sk


Personálne oddelenie

Anna Vargová – personálne oddelenie
tel.: + 421 56 640 34 14 | e-mail: personalne@zekonas.sk

Technické oddelenie

Ing. Marián Sinčák – správca výp. techniky
tel.: +421 56 640 34 17 | e-mail: spravca@zekonas.sk

Skladové hospodárstvo

Gabriela Vahiľová – sklad hotových výrobkov
tel.: +421 56 640 34 30 | e-mail: skladhv@zekonas.sk


Erika Vorošová – sklad základného materiálu
mobil: +421 918 341 425 | e-mail: skladzm@zekonas.sk


Zuzana Petrášková – sklad drobnej prípravy
mobil:  +421 918 341 426 | e-mail: skladdp@zekonas.sk


Katarína Salakyová – sklad technického materiálu
mobil:  +421 917 090 311 | e-mail: skladts@zekonas.sk

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce


Štefana Tučeka 851 / 23
071 01 Michalovce

IČO: 316 878 14
DIČ: 2020498205
IČ DPH: SK2020498205

Bankové spojenie:
ČSOB SK4575000000000113675573

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Košice I, Odd. Sa, vložka č. 456/V

Kontaktovať nás môžete počas pracovných dní
Pondelok - Piatok
07:00 - 15:00

Kontaktné údaje

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

O nás

Naša spoločnosť ako dlhoročný výrobca konfekcie Vám ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, estetickosť a funkčnosť,

Projekty realizované s podporou EÚ

© 2015 ZEKON, a.s. Michalovce - All Rights Reserved