ZEKON, akciová spoločnosť  Michalovce má dlhodobú tradíciu v odevnej výrobe.

Rozvoj prebiehal v niekoľkých etapách  :

  • 1937 – 1945 – zakladajúca etapa, založenie odevnej firmy BETI a JATA (dámska, pánska a detská konfekcia)
  • 1948 – 1951 – rozvojová etapa v rámci Odevných závodov, závod Michalovce
  • 1951 – 1964 – výroba v rámci štátneho podniku OZKN Prešov, závod Michalovce
  • 1964 – 1990 – výroba v rámci štátneho podniku OZKN Prešov, závod Michalovce
  • 1990 – vznik Zekon, štátny podnik, Michalovce. Štátny podnik vznikol delimitáciou zo š. p. OZKN Prešov
  • 1994 – založenie ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce.

Dňa 31.5.1995 bol zrušený š. p. Zekon Michalovce bez likvidácie rozhodnutím Ministra hospodárstva č. 75. Od 1.6.1995 bol uskutočnený prevod majetku š. p. Zekon  na  Zekon, akciovú spoločnosť Michalovce.

Kontaktné údaje

ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce

O nás

Naša spoločnosť ako dlhoročný výrobca konfekcie Vám ponúka široký sortiment výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalitu, estetickosť a funkčnosť,

Projekty realizované s podporou EÚ

© 2019 ZEKON, a.s. Michalovce - All Rights Reserved